Ubytování
s nebeskými výhledy

Spojte jógu s pobytem v přírodě.

Zveme vás k nám do PodNebesí, kde můžete načerpat energii v maringotce nebo pokoji pro hosty. Tam kde se den řídí zákony přírody, šumí les a ptáci zpívají. Tam kde voda je čistá a živá  a život přináší harmonii a naplnění. 

Život v PodNebesí

Glamping a ubytování v předhůří Šumavy v chráněné krajinné oblasti Blanský les.